Tagged: thu phí người nuôi bệnh

Thu phí người nuôi bệnh 0

Thu phí người nuôi bệnh: Một kiểu tận thu TÀN NHẪN

“Ngày 10-4, trao đổi với báo chí về vấn đề BV có được thu phí người nuôi bệnh hay không, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng hiện nay...

%d bloggers like this: