Liên hệ & Đóng góp

CSSK luôn chia sẻ những thông tin về sản phẩm có giá trị cao về vấn đề sức khỏe, làm đẹp. Những thông tin đã được kiểm chứng và sản phẩm đang lưu hành dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Giới thiệu sản phẩm của các bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, CLB Chamsocsuckhoe không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Mọi ý kiến đóng góp hoặc bài viết vui lòng liên hệ bằng form bên dưới

Liên hệ